Dầu omega 3,6,9

Có 4 sản phẩm.
 

Dầu Omega 3 là các axit béo không no (chưa bão hoà) đa nối đôi, chúng gồm 3 loại chủ yếu như: EPA, DHA, DPA. Các...

Chi tiết