Đông trùng hạ thảo

Có 17 sản phẩm.
Đông trùng hạ thảo

Đông trùng hạ thảo hàn quốc có tác dụng bổ phế, ích thận, chỉ huyết hóa đởm, dùng trong bệnh ho lâu ngày, hư xuyển, m...

Chi tiết