Linh Chi

Có 1 sản phẩm.

Nấm Linh chi là một dược liệu mà con người từ xa xưa đã biết dùng làm thuốc. Trong "Bản thảo cương mục" coi Linh chi ...

Chi tiết