Nhiệt kế

Có 7 sản phẩm.
Nhiệt kế

Nhiệt kế là thiết bị dùng để đo nhiệt độ. Một nhiệt kế có 2 thành phần quan trọng: Phần cảm nhận nhiệt độ và phần biể...

Chi tiết