Tảo xoắn (Tảo Spirulina)

Có 8 sản phẩm.

Tảo xoắn (Spirulina) là một dạng vi tảo dạng sợi xoắn màu xanh lục có hình xoắn sợi do nhiều tế bào đơn cấu tạo thành...

Chi tiết